Nyheter om arkeologi och historia augusti 2022

Nyheter om arkeologi och historia augusti 2022

Av Jouni Tervalampi mejl: tervalampi@mail.com

ARKEOLOGIDAGEN I VÄSTMANLAND

på Västmanlands läns museum

Nationell arkeologidag – Filmvisning – Västmanlands läns museum (vastmanlandslansmuseum.se)

vid Anundshög, utanför Västerås

Kalender – Anundshög (anundshog.se)
Läs mer: Följ med upp på Anundshög – Sveriges största gravhög | SVT Nyheter

STIFTELSEN KULTURMILJÖVÅRD

har omarbetat sin sajt med en snyggare formgivning

Stiftelsen Kulturmiljövård (kmmd.se)

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM

omarbetat sin sajt med en snyggare formgivning

Hem – Västmanlands läns museum (vastmanlandslansmuseum.se)

Jouni Tervalampi skriver böcker om sina rötter från samer, finnar, karelare, tjuder och pomorer

Läget sommaren 2022.

Jouni Tervalampi skriver böcker om sina rötter från samer, finnar, karelare, tjuder och pomorer | tervalampi (wordpress.com)

Krönika om BÅTBYGGARE MED SAMISKT URSPRUNG OCH FINSKA KRIGSBARN

Av Jouni Tervalampi 2022.

Finska krigsbarn med pappa som var båtbyggare med samiska rötter. | tervalampi (wordpress.com)

Krönika om DET MYTISKA BÅTKASTET VENEHOITTO och båtdragarsläkten KIRJAVAINEN OCH samesläkten PESTRIKOFF

Av Jouni Tervalampi. 2022

Marinarkeologen Christer Westerdahl om ett mytisk ortnamn Veneheitto (båtkastet) från finskan vene ’båt’ och heitto ’kasta’. En plats där man ”kastar upp båtar”. Båtdragaren Kirjalainens dotter från Veneheitto gifte in sig i min nybyggarsläkt Liimatainen i Tavastlands lappmark och den ryska grenen Pestrikov var samisk.

Krönika om DET MYTISKA BÅTKASTET VENEHEITTO och båtdragarsläkten KIRJAVAINEN OCH samesläkten PESTRIKOV | tervalampi (wordpress.com)

STRAFFÅNGEN SOM VAR MED OCH BYGGDE STRÖMSHOLMS KANAL

Mats Karlsson skriver i artikeln ”Löst folk och hårt arbete” i Teknikhistoria 2022 (s. 40-47) om Nild Holmström Vendelius som hade dömts till 2 års straffarbete på Strömsholms kanal 1853-1855, men fick inget arbete i Stockholm efter avtjänat straff. Tre år senare fick han arbete på Strömsholms kanal, endast ett år, då kanalen blev klar 1860. Vendelius blev åter arbetslös. Men han trivdes så mycket kring Strömsholms kanal och bodde där kring och dog vid Baståsen utanför Surahammar 1904.

KUSTSAMER I SVERIGE

Var det samer som sågade till plankor till ett skeppsvarv?

Historikern Peter Ericson var på jakt en samisk lämningar och i den första versioner var det samisk viste intill ett skeppsvarv, men nu bortplockad, som jag förstår ska in i en bok 2023. Spännande!

Peter Ericson 2022.
Samiska lämningar i exploaterad kust # 1. Prolog. ”Härtill är vi nödda och tvungna” | SouthSaamiHistory (wordpress.com)

LABYRINTER VID VITA HAVET

Nu har jag äntligen efter viss möda lyckats lokalisera de labyrinter som John Kraft skriver om i boken Trojas murar – Labyrinter under 3000 år (2022) i Vita havet.

Läs mer: Jouni Tervalampi, 17 juni 2022 Vilka uppförde labyrinter vid Vita havet och Ishavet.
Var det bjarmer, norrmän, pomorer, karelare, ryssar eller samer som uppförde labyrinter vid Vita havet, Ishavet och på ön Novaja Zemlja?

FÖRSAMISKA MÄNNISKOR GJORDE HÄNGEN AV SINA DÖDAS LÅRBEN

Vid stenåldersgravön (Stora Renön) i Onegasjön har benforskaren Kristiina Mannermaa och hennes kollegor funnit i några gravar hänge av mänskliga ben.

Läs mer: First evidence of human bone pendants from Late Mesolithic Northeast Europe – ScienceDirect

TUGGUMMI KAN GE LEDTRÅD OM MÄNNISKA SOM LEVDE I ÖSTERBOTTEN PÅ STENÅLDERN

Arkeologer har funnit ett tuggummi av kåda vid en Kierikkiboplats vid Yli-Ii som är 5000-7000 år gammalt. Arkeologerna hoppas att genetiker kan få dna ifrån tuggummit. Stora delar av Finland och norra delen Sverige är gjorden så sur att det är dåligt för skeletten.

Läs mer: Risto Ukkonen 2022.

STENÅLDERSBOPLATS GRÄVS UT

Läs mer: Teemu Väisänen & Janne Soisalo 2022. Porin Kirkkokankaan myöhäiskivikautisen asuinpaikan yleisökaivaus – KALMISTOPIIRI

HÅGATRAKTEN I UPPLAND HADE KONTAKT MED FINLAND PÅ VIKINGATIDEN

– Vi är stolta över boken om Håga, sade forskningschefen Torun Zachrisson på Upplandsmuseet till Populär Arkeologi.

Läs mer: Jonathan Lindström. 2022. Håga-bronsålderskungens stora hideout. Populär Arkeologi Nr 2 2022 (s. 4)

ROMERSK HELIG VATTENBASÄNG ÄR FUNNEN I ITALIEN

Läs mer: Rasmus Hadberg Fredsted 2022.
Reportage: Arkæologer i Italien finder helligt bassin på størrelse med olympisk pool (videnskab.dk)

TIDSKRIFTEN ”ARKEOLOGI I ÖSTERGÖTLAND 2022”

Läs mer: Nu är den här – årets Arkeologi i Östergötland! (arkeologiostergotland.blogspot.com)

NÄTTIDNINGEN SVENSK HISTORIA

Personen bakom Nättidningen Svensk Historia porträtteras i Släkthistoria 8-2022 (s. 12-14)

Nättidningen Svensk Historia – nyheter om svensk historia

ARKEOLOGEN Kristian Kristiansen

Läs mer: GP 2022.
Professorn som arbetar mitt i den genetiska revolutionen | GP

ARKEOLOG GRANSKAR VÄSTERGÖTLANDS MEST KÄNDA RUNSTEN

Arkeologen Christer Westedahl har skrivit en hel bok om bildstenen och rusnsten i Sparlösa i Västergötland.

Läs mer: Jonathan Lindström 2022. En sveaprins i Sparlösa. Populär Arkeologi Nr 2 2022 (s. 6)

MEDELTIDA SVÄRD FUNNEN I NORGE

Läs mer: NRK Bonde fant sjeldent sverd fra middelalderen på gården på Biristrand – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

FLERTUSENÅRIGA JÄGARE I DET SOM SENARE SKULLE BLI SÁPMI

Emma Boman 2022.
Benen från Sammakko | Kulturmiljö vid Norrbottens museum (kulturmiljonorrbotten.com)

FLER HÄLLRISTNINGAR FÖRSTÖRDA I NORGE

Läs mer: NRK Bonde fant sjeldent sverd fra middelalderen på gården på Biristrand – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

ARKEOLOGEN Kristian Kristiansen

Läs mer: GP 2022.
Professorn som arbetar mitt i den genetiska revolutionen | GP

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.