Samer, finnar, ester och uppsvear som vikingar

 

 

 

 

Vilka var vikingarna enligt DNA?

Av Jouni Tervalampi, 21 augusti 2019 tervalampi(a)mail.com

Nu har den första stora studien över vikingar i Europas gjorts av ett huvudsakligen ett danskt team med samarbete med många arkeologer och forskare i hela Europa. Den är inte skriven för allmänheten utan riktar mot sina samarbetsparters ute i Europa. Det finns inga enskilda resultat över genomer och inget närmare beskrivningar av skeletten. Det är för att de som till exempel projektgruppen kring vikingarna om skeletten från båtgravarna från Salme 1 och 2 ska kunna komma ut med sin tolkning av resultaten, och så vidare med olika museer och universitet som Gotland, Norge, Skara med flera.

Dna-körning mot 6 olika folkgrupper

I Exellfilen ”media3” under ”Table6 Ancestry estimates” har genetikerna kört mot sex stycken olika befolkningsgrupper: B: Britter och Nordatlanten, C: Danskar, D: Svenskar, E: Norrmän, F: Polacker, G: Sydeuropéer H. Finländare alla undersökta, plus Sigtuna, enligt bloggen Eurogenes.
Några som inte redovisat är de två samiska VK518 och 519 och VK224 från Gnezdovo med mtDNA H7a1 och y-haplogruppen N1a1a1a1a1a/VL29, VK430 från Fröjel på Gotland med mtDNA T1a1b och y-haplogrupp N1a1a1a1a1a/VL29 och ytterligare en från Fröjel VK461 med mtDNA H7b och y-haplogrupp N1a1a1a1a1a2a1a/Y5005 (enligt Kristiina, Muinainen Suomi ) plus några fler.
Nu ska man inte ta bokstavligen att de undersökta är finländare eller polacker, utan att samer och ester också hamnar i gruppen ”finländare” och letter och litauer under ”polacker”.
För att förfina sökningar kan genetiker köra en ny sökning på till exempel sydsamer från Jämtland, kustsamer i Nordland, finländare från västra Finland, ester, letter och litauer.

Samer, finnar, ester och uppsvear som vikingar

Många av de undersökta skeletten i dna-studien har spår efter samer, finnar och ester. Vid Salme på ön Ösel i Estland fann arkeologer skelett från vikingar begravda i två skepp som visade sig genom strontium 87Sr/86Sr, föremål och gravskicket att de kom från Uppsalatrakten. Vikingar hade dött i en strid utanför Ösel och blivit beskjutna och många som tillfångatogs hade blivit avrättade på land. Den ena båten Salme 1 var båt utan segel och den andra var båten Salme 2 var ett segelskepp. Händelsen dateras till cirka 750 e. Kr. På 700-talet rodde vikingarna över Åland och vidare efter den finska sydväst kusten och rodde över vid nuvarande Porkala till nuvarande Tallin i Estland och därefter efter estniska kusten förbi öarna Dagö och Ösel innan färden tog slut vid Salme. Vikingarna kanske var på väg till Kurland.

Arkeologen Inger Zachrisson har tagit upp hur sveakungar gift sig med samer, enligt Ynglingasagan, och om samiska föremål funna i Ottarshögen och i båtgravar i Uppland.(Zachrisson 1997, 2006, 2010).
Gösta Bågenholm (se även Gunilla Larsson) har sett att nordsamer, lulesamer, finnar och balter har liknande ord för ’segel’; lulesamiska bårjås, finska purje och litauiska bure,
Språkforskare har sett ett samband med baltiska, finska och samiska ord som till exempel lettiska dukté ’dotter’, finska tytär ’dotter’ och sydsamiska daktere ’dotter’.
I Roslagen i Uppland finns byarna Esterne, Finsta och Finngarne efter mansnamnet Finn (same).

34 av 41 skelett undersökta skelett från vikingar från båtarna Salme 1 och Salme 2 hade 7 stycken sina rötter från Bajkalsjön. De hade samma förfäder (VL29) som samer, ester och en liten del finnar, marier, tjuder och karelarna och hade sina urhem vid Volgafloden efter att ha lämnat Bajkal. Vid Uralbergen och Volgafloden uppstod tre olika mutationer vid olika tidsperioder: N3a4/Z1936/N1a1a1a1a2, N3a3/N1a1a1a1a1a/Vl29 ochN3a1. Volgafinsk-uraliskan utvecklades åt olika håll där människor tog upp sig efter Volgafloden med båt och vidare till Onegasjön och uppför nuvarande Karelen, kanske varje sommar. En grupp (VL29) tycks ha tagit sig till Finska viken och dess södra strand cirka 800-400 f. Kr. och det mesta talar för att människor tog sig över Östersjön, via Åland, till Mälardalen där de gifte in sig i samiska jägargrupper och järnåldersbönder. Det är i de här grupperna som en del av Uppsalatraktens krigare kommer ifrån.

En av mest vikingen av alla Salmekrigare?

Krigaren 15 från båtgrav Salme 2 (VK489) bar på mtdna T2e1 och y-haplogruppen N1a1a1a1a1a1a/L550 var 96,7 procent svensk, 1,3 procent dansk, 1,2 procent dansk, 0.2 procent polsk, 0,1 procent sydeuropé och 0,1 procent finsk. Trots att han hade det typiska volgafinska y-haplogruppen var han från folkgruppen uppsvear. Det hade går kanske nästan 1000 år sedan när hans förfäder tog sig över Östersjön. Han och hans förfäder och anmödrar hade levt isolerat i någon by i uppsvearnas land och inte gift sig med någon utomstående som rika vikingar gjorde för att stärka sin makt.

Krigaren med finska eller samiska rötter

Krigaren 4 från båtgrav Salme 2 (VK481) har blivit strontiumundersökt med 87Sr/86Sr och visade att han levde kring uppsalatrakten och sedan dog vid Salme vid ön Ösel, bar på mtdna T2a1a och y-haplogruppen N1a1a1a1a1a1a/L550 och var 53,3 procent svensk och 42,7 procent finsk.

Antingen hade någon av krigarens föräldrar gift sig med en same, en finländare eller estländare och efter giftermålet bott i uppsvearnas område. Det kan finnas många olika tolkningar.

Autosomal

Forskarna gjorde även en studie av vikingarnas autosomala kromosoner (Supplement 7) där man gjorde en dna-körning av forntida skelett från Loschbour från den västliga stenåldersjägargruppen (grönt på illustrationen), från forntida skelett från en stenåldersbonde från Barcin från Anatolien (ljusblått på illustrationen) och från herdefolk från Yamanakulturen (rött på illustrationen) som visade att samtliga vikingar hade spår efter västlig stenåldersjägare, bondestenålder och herde folket. Blått på illustrationen visar övrigt. Inga personliga data från skelett redovisas.

Det gjordes av en körning mot folk som hade levt vid Bajkalsjön (svart på illustrationen) i dagens Ryssland som anses vara y-dna N-haplogruppens födelseplats.
Samerna i nordliga Fennoskandinavien, det vill säga 3 stycken samer från Lävenhuata, har väldigt lite barian (bondestensålder), men mer bajkal än vikingar, enligt K=5 (Supplement 7 fig S7:2).
Sarmaterna i Ryssland har också en del bajkal, men till skillnad mot nordliga samer har sarmaterna lite eller ingen spår efter västliga stenåldersjägare.

De tre samerna från Levänluhta från Finland var alla kvinnor och visade en hel del spår efter bajkal i dna-körningen. Mycket talar för att deras pappor, farfar, farfars far bar på y-dna haplotypen N.

På det sätttet fann genetikerna två samer i Nordland i Norge. Den ena samen från Vågehamn på ön Værøya i Nordland (finn-ortnamn på ön) i Norge (VK518) som hade lika mycket bajkal som den samekvinna som hade högst från Levänluhta. Kvinnan bar på mtdna U5b1b1a.
Den andre var en ”halvsame”, enligt forskarna, och hade hälften så mycket bajkal än kvinnan. Mannen från Hagbartsholm, Steigen, i Norge (VK519) bar på mtdna HV0a1 och y-haplogrupp I1.

Har alla samer bajkal i sitt dna?

Nej, det är ingen etnisk markör för samer, utan snarare skelett från de dödas har förfäder som bar på har y.dna haplogruppen N och anmödrar från Bajkalsjön i sina gener.

Det finns samer där forskare finner mycket lite eller inget alls bajkal i deras genar. Det kan vara att de har mycket I-haplo eller R-haplo i sina gener och inget N-haplo bland sina förfäder.

På illustrationen K=5 ser vi att de finns små toppar av bajkal (svart) på andra undersökta skelett, bland annat ett från Gotland och ett från Gnezdovo i rusernas rike.

Läs mer:

Gösta Bågenholm 2002. Ett medeltida sjölexikon från Island. Gotarc Series B Arkeologiska skrifter No. 47 Göteborg.
Eurogenes http://eurogenes.blogspot.com/2019/07/viking-invasion-at-biorxiv.html
Heli Etu-Sihvola 2019. Sukulaismiehiä Salmen laivahaudassa – laajin tähän saakka tehty viikinki-DNA-tutkimus.
Anne-Mai Ilumäe et al. 2016. Human Y Chromosome Haplogroup N: A Non-trivial Time-Resolved Phylogeography that Cuts across Langage Families. The American Journal of Human Genetics 99, 163-173, July 7, 2016.
Supplement.
Gunilla Larsson, 2007. Ship and Society. Maritime Ideology in Late Iron Age Sweden. (Doktorsavhandling.) Aun 37. Uppsala.
Ashot Margaryan et al 2019. Population genomics of the Viking world. BioRxiv.org
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/703405v1
Kristina 18 augusti 2019 Population genomics of the Viking world.  Muinainen Suomi 2019. https://muinainensuomi.foorumi.eu/viewtopic.php?f=21&t=2794
Anu M. Neuvonen et al. 2015. Vestiges of an Ancient Border in the Contemporary Genetic Diversity of North Eastern Europe. Plus One July1,2015 .
Lehti Saag et al. 2019. The Arrival of Siberian Ancestry Connecting the Eastern Baltic to Uralic Speakers further East. Current Biology 2019.
Kristiina Tambets et al. 2018. Genes reveal traces of common recent demographic history for most of the Uralicspeaking populations. Genome Biology (2018) 19:139 https://doi.org/10.1186/s13059-018-1522-1
Inger Zachrisson et al. 1997. Möten i gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien. Monographs 4, Statens historiska museum. Stockholm
Inger Zachrisson 2006. Fanns det samer i Uppland i gången tid? Björklinge förr och nu 2006. Björklinge hembygdsförening. S.44-49.
2010. Samiska-nordiska kontakter under järnåldern – i dräkt och personliga tillhörigheter. Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”. Identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. Samiska studier 6, Umeå universitet. Red. E. Munkdal & H. Rydving. S. 107-122.  

 

 

 

Det här inlägget postades i Arkeologi & Historia. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Samer, finnar, ester och uppsvear som vikingar

  1. SoSaHi skriver:

    Reblogga detta på SouthSaamiHistory och kommenterade:
    Fascinerande. tar en stund att smälta och förhålla sig till.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s