Samiska båtdragare på 1570-talet


Båtdragning vid Enare i Finland. Foto: Samuel Paulaharju 1914. Finska Museiverkets bildsamling / KK3490:1771 CC BY 4.0

Samiska båtdragare på 1570-talet
Av Jouni Tervalampi, 16 augusti 2018

Ett förkristet samisk namn berättar om ett ovanligt yrke.

På 1500-talet hade många samer i Kemi lappmark förkristna namn. Sameforskaren Toivo Itkonen gav ut två böcker 1948 med titeln Suomen lappalaiset vuoteen 1945 1-2 studerade namnen i skattelängder och fann namnet Mo(h)tsi hos samer i Enare, Sodankylä, Kemijärvi och Kitkajärvi 1570-1572 (Jag har själv tittat på originalen 1572 men inte kunnit se namnet. Jag tycker det står Mathz och Matz). Namnet kommer ifrån enaresamiska moh´tse∂ som betyder ungefär ’drar båten floden av’. Tydligen har fyra samer från olika vintersamebyar fått namnet från sitt yrke. De drog båtar över land mellan sjöar och åar. Dessa båtdragställen har i finskan fått namnet taival som betyder ’färdväg’ och matka som betyder ’resa’.  På 1730-talet skrev Anders Hackzell artikeln ”Beskrifning om Torneå och Kemi Lappmarker” om båtdragställen mellan Kitkasjön och Kemi älv:

Eljest berättes och at igenom det förrom:de Kitka träsk brukas och at fara utföre till Kemi Älwen och så widare till Kemi eller Torneå, som dock med Långt större beswär kan fulbordas, emedan på åtskillige ställen emellan Träsken både båt och Saker måst öfwerdragas, såsom först enär resan skiedt så långt detta Träsk räcker til Wedawaxel taifwal skall Båten derstädes dragas ¼ mil öfwer Landet til ett litet Träsk som sedan igenomfars tillika med någre andre små Träsk hwar emellan båten alltid måste dragas öfwer någre korta Landstycken til des Koppalataifwel mötes derest båten först drages öfwer en hög backe och sedan ½ mils wäg öfwer till Auttijocki Älf: hwilken skall wara mycket grund, hwarföre äfwen båten på många ställen under de 3 mils wäg som effter denne Älf reses måste dragas til dess en stor forss mötes som faller til Kemi Älf, men är så brant strack och wattu liten at båten icke kan komma utföre, utan måste der äfwenwähl et godt stycke wäg öfwer Landet dragas, hwar ifrån man sedan likwähl kan obehindrad komma Kemi Älfwen utföre.         

Hur var det med kvinnor, rodde de, fiskade kvinnor tillsammans och drog båtar över land.? Ja, det gjorde de, men det är en annan historia.

 

Det här inlägget postades i Arkeologi & Historia. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s